Administracja i zarządzanie Serwerami VPS stanowi wielopoziomowe zadanie.

Serwer VPS (ang. Virtual Private Server) dzieli fizyczny komputer na części, każda część ma na celu imitację oddzielnego serwera fizycznego. Mówiąc inaczej – to technologia pozwalająca na utworzenie wielu wirtualnych maszyn w obrębie jednej maszyny fizycznej. Dodatkowo każdy tego rodzaju hosting jest od siebie całkowicie odizolowany. Tego typu serwery są często używane przez profesjonalne sklepy do sprzedaży on-line albo też duże serwisy.

Serwery VPS są w pewnym sensie bardzo zaawansowanym systemem wirtualnym, w którym użycie odpowiedniego oprogramowania pozwala na pełne odwzorowanie serwera dedykowanego (fizycznego) konkretnego laptopa. Jedyną różnicą w odniesieniu do serwera dedykowanego jest to, że jego możliwości sprzętowe dostępne są dla kilku osób. Zdalny Admin to wielopoziomowe zadanie. Co najważniejsze oprogramowanie, na którym działa hosting musi być ciągle aktualizowane, by prawidłowo działało. Oprócz tego powinno się monitorować usługi czy odpowiedzi programów na danym hostingu a jeśli zajdzie taka potrzeba ponaprawiać występujące błędy.

Wyżej wymienione działania są fundamentem fachowej administracji, jednakowoż możemy je rozszerzyć o takie zadania jak: optymalizacja aktualnych konfiguracji a także archiwizacja danych. Bardzo ważne jest żeby nasz hosting był odpowiednio zabezpieczony. W celu sprawdzenia ochrony danego serwera bardzo często stosuje się testy penetracyjne. Jest to etyczne hakowanie. Administrator serwera hackuje go w identyczny sposób jak uczyniliby to ewentualni hakerzy. W ten sposób weryfikowane są wszystkie istniejące zabezpieczenia mające na celu zabezpieczać serwer przed tego typu niebezpieczeństwami.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *