Dzięki pracy doświadczonych kamieniarzy w zakładzie kamieniarskim powstają elementy budowlane.

Praca jest aktywnością mającą doprowadzić do stworzenie jakiegoś dobra. Wykonywaną przez ludzi pracę dzieli się na pracę umysłową i fizyczną. Praca fizyczna polega na wykorzystaniu własnych mięśni do wykonania jakiejś czynności.
Najczęściej jest to ciężka albo bardzo ciężka praca, jak np wtedy, gdy miejscem zatrudnienia jest warsztat kamieniarski. Branża kamieniarska jest zajęciem polegającym na pozyskiwaniu kamienia, jako materiału a także jego obróbce. Taki surowiec po obróbce zostanie wykorzystany do zrobienia różnorakich sprzętów zarówno ozdobnych jak i użytkowych. Praca w kamieniołomach z pewnością należy do najcięższych prac. Dlatego też przyszły kamieniarz musi odznaczać się dobrym zdrowiem fizycznym, jak również musi mieć stosowne wykształcenie zdobyte w zawodówce, albo skończony zawodowy kurs.
Kandydat na kamieniarza powinien mieć kwalifikacje obsługi maszyn a także różnych urządzeń, które ułatwiają pracę. Ponieważ kamieniarze , którzy pracują w kamieniołomach wydobywają bloki skalne z pomocą maszyn i potem poddają takie bloki obróbce również z użyciem różnych specjalistycznych urządzeń. Skalne bloki cięte są na płyty i następnie dokładnie polerowane. Dzięki pracy kamieniarzy w zakładzie kamieniarskim są wytwarzane różne elementy budowlane i to tu najczęściej używane są skały osadowe. Zakład kamieniarski produkujuje też nagrobki.

 

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *